Bán – Chuyển nhượng

0 sản phẩm

Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ Bcons Plaza

Diện tích: 36.58 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 1 WC

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ Bcons Plaza

Diện tích: 51.03 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 2 WC

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ Bcons Plaza

Diện tích: 51.33 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 2 WC

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ Bcons Plaza

Diện tích: 55.97 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 2 WC